• 1.8m 15m 1080P ชายกับชายหญิง 15 พินสาย VGA เป็น VGA

  1.8m 15m 1080P ชายกับชายหญิง 15 พินสาย VGA เป็น VGA

  สายเคเบิล VGA แบบขันเกลียวพร้อมอินพุตและเอาต์พุตตัวผู้ 15 พิน

  รองรับความละเอียดที่ 800×600 (SVGA), 1024×768 (XGA), 1600×1200 (UXGA), 1080p (Full HD), 1920×1200 (WUXGA) และสูงกว่าสำหรับจอ LCD และ LED ความละเอียดสูง

  สาย VGA ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยตัวเชื่อมต่อแบบคลายความเครียดแบบหล่อเพื่อความทนทาน ดอกยางที่จับเพื่อการเสียบและถอดปลั๊กที่ง่ายดาย และสกรูที่ขันด้วยนิ้วเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

  ขั้วต่อเคลือบทองตัวนำทองแดงเปลือย 100%

  เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง VGA กับจอแสดงผลใด ๆ ที่มีพอร์ต VGA 15 พิน